REKLAMA

Warszawa i WUM w globalnej sieci zdrowych miast

Warszawa i WUM w globalnej sieci zdrowych miast

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił, że Warszawa dołączyła do sieci 70 miast, Partnership for Healthy Cities, które działają na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Przy wsparciu od Bloomberg Philanthropies i w partnerstwie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Vital Strategies, miasta należące do sieci podejmują działania na rzecz zapobiegania chorobom niezakaźnym (NCD) – takim jak rak, choroby serca i cukrzyca oraz wypadkom drogowym. Partnerem naukowym miasta jest WUM.

Naukowcy zbiorą dane o zdrowiu warszawiaków
W Warszawie funkcjonuje wiele placówek medycznych, dla których organem tworzącym są uczelnie wyższe, administracja krajowa (np. MSWiA, MON), sejmik województwa mazowieckiego oraz podmioty prywatne. Na terenie miasta działa również 9 miejskich szpitali i sieć przychodni. Dane na temat stanu zdrowia warszawiaków i warszawianek są zatem rozproszone.

Dzięki uczestnictwu w sieci zdrowych miast, korzystając z funduszy przekazanych przez Bloomberg Philantropies, naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) planują zrealizować projekt „Zdrowa Warszawa. Oparta na dowodach ocena i monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców”. Ma on na celu opracowanie metodologii badania stanu zdrowia warszawianek i warszawiaków. Zadanie, jakiego podjął się zespół z WUM, polega na wskazaniu, skąd i jakie czerpać dane, aby uzyskać pełny, aktualny obraz sytuacji zdrowotnej warszawiaków.

„Wiedza na temat zdrowia mieszkańców jest ważna dla nas, samorządców m.in. do planowania finansowanych przez miasto programów zdrowotnych czy inwestycji. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy miasto jest w trudnej sytuacji finansowej. Ale to również bardzo ważny projekt dla władz rządowych, które w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazują określone środki z budżetu państwa na ochronę zdrowia Polaków – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.”

Model, który ma przygotować WUM, przewiduje regularną aktualizację danych. Projekt ma być realizowany przez uczelnię do końca 2023 r., a zgormadzone dane mają pomóc w odpowiedzi na pytania jakie są potrzeby zdrowotne mieszkańców, które z problemów się nasilają itp.

„Mówiąc o czynnikach wpływających na stan zdrowia populacji należy brać pod uwagę nie tylko kwestie związane bezpośrednio z systemem ochrony zdrowia. Tak naprawdę decydujące znaczenie mają indywidualne wybory dotyczące tego, jak żyjemy na co dzień – czy spędzamy czas aktywnie, czy zdrowo się odżywiamy. Przyjmujemy szeroką perspektywę i chcemy zaproponować różnorodny zestaw wskaźników – mówi kierownik merytoryczny projektu, dr hab. Mariusz Panczyk z Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.”

Zgormadzone dane mają zostać opracowane graficznie w przystępnej i interaktywnej formie i będą udostępniane mieszkańcom.

Ratusz i Warszawski Uniwersytet Medyczny razem dla zdrowej Warszawy
Udział Warszawy w Partnerstwie dla Zdrowych Miast (Partnership for Healthy Cities) to wspólny projekt WUM i ratusza. Wieloletnia współpraca w zakresie pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz prowadzenia wspólnych projektów została umocniona porozumieniem, podpisanym w marcu br. przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego i prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Porozumienie będzie realizowane w dziedzinach, w których specjalizuje się WUM, a które są kluczowe dla systemu ochrony zdrowia. Są to m.in. medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu. Miasto będzie mogło korzystać ze specjalistycznej wiedzy w zakresie planowana działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców w miejskich podmiotach leczniczych.

Więcej o Partnerstwie dla Zdrowych Miast:

Partnerstwo dla Zdrowych Miast to prestiżowa globalna sieć miast, które angażują się w ratowanie życia poprzez zapobieganie chorobom niezakaźnym (NCD) i urazom. Inicjatywa ta, wspierana przez Bloomberg Philanthropies we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Vital Strategies, umożliwia miastom na całym świecie realizację skutecznych polityk zdrowotnych lub systemowych interwencji w celu zmniejszenia czynników ryzyka w społecznościach miejskich. Więcej informacji: https://cities4health.org/

Źródło: um.warszawa.pl

Czytaj także