REKLAMA

Nagroda prezydenta stolicy za najlepsze warszawskie prace dyplomowe

Nagroda prezydenta stolicy za najlepsze warszawskie prace dyplomowe

Trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Zgłoszenia do 29 maja. Autorzy najlepszych prac doktorskich lub magisterskich otrzymają nagrody pieniężne.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy i autorki prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję na uczelniach w całej Polsce. Konkurs ma zachęcać młodych badaczy i badaczki, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Ratusz wspiera zainteresowania badawcze Warszawą dając możliwość zaprezentowania wyników prac szerokiemu gronu odbiorców

Autorzy otrzymają też nagrody pieniężne. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, oprócz tego przyznawane są trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat lub laureatka nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy bądź autorki wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Nabór prac

W konkursie mogą brać udział prace złożone i obronione w jednostce naukowej z siedzibą w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję – czyli w 2022 r. Pracę do konkursu może zgłosić sam autor lub autorka, ale także, za aprobatą autorów, także promotor lub promotorka bądź jednostka naukowa, w której ta praca została złożona i obroniona.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w podpisanej wersji papierowej osobiście, bądź przesłać pocztą do siedziby Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy lub na adres mailowy: [email protected] .

Zgłoszone prace oceniane są pod względem:

  • wartości naukowej pracy, tj. sposobu ujęcia problemu i adekwatności przyjętych metod badawczych;
  • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartości społecznej, tj. wpływu wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • wartości praktycznej, tj. możliwości zastosowania wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, jak również jednostki organizacyjne oraz osoby prawne m.st. Warszawy.

Warunkiem  przyjęcia pracy do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ubiegłoroczni zwycięzcy

W ubiegłym roku nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich otrzymał dr Jakub Rok z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Zanieczyszczenie powietrza a dobrobyt: Koszty rozwoju na przykładzie Aglomeracji Warszawskiej”.

W kategorii prac magisterskich zwyciężyła Halina Radomska z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pracę „Model społecznej przestrzeni miejskiej przyjaznej pszczołom”.

źródło: um.warszawa.pl

Czytaj także