REKLAMA

Wprowadzono nową przestrzeń mieszkalną dla osób bezdomnych.

Wprowadzono nową przestrzeń mieszkalną dla osób bezdomnych.

Otwarto nowy obiekt i wiele osób jest podekscytowanych perspektywą zamieszkania w nim. To wspaniale, że 70 członków wspólnoty otrzyma wsparcie z fundacji prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską.

Burmistrz Rafał Trzaskowski uczestniczył w sobotę w otwarciu nowego domu dla potrzebujących

Placówka prowadzona przez fundację siostry Chmielewskiej, zapewnia osobom potrzebującym całodobową opiekę, wyżywienie, pomoc medyczną. Drugie schronisko prowadzone przez Wspólnotę Chleb Życia znajduje się przy ul. Łopuszańskiej. To jeden z przykładów na to, że organizacje pozarządowe realizują ważne zadania. Wspieramy je i będziemy wspierać – zapewnia prezydent m.st. Warszawy.

Nowe schronisko Dom Matki Bożej Serca jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mają łącznie 70 łóżek i mogą świadczyć usługi opieki osobistej na czas pobytu. Osoby doświadczające bezdomności mogą otrzymać różnorodne usługi opieki i wsparcia. Różnią się one od uzyskania pomocy fizjoterapeutycznej po możliwość samodzielnego wypełniania ról społecznych i zadań!

Wspólnota Chleb Życia w latach 2017-2022 otrzymała w otwartych konkursach dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy w łącznej kwocie ponad 8,7 mln zł. A w ramach ostatniego konkursu ofert na lata 1 grudnia 2022 r. – 31 lipca 2024 r. , na prowadzenie łącznie dwóch schronisk w Warszawie fundacja otrzymała łącznie ponad 3,2 mln zł.

Pomoc miasta dla osób doświadczających bezdomności

Warszawa dysponuje blisko 1,4 tys. miejsc, zapewniających schronienie ludziom w kryzysie bezdomności.

Od początku grudnia działa nowa placówka przy ul. Kupieckiej, dysponująca 150. miejscami dla osób potzrebujących.

Na terenie miasta działają również placówki: przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i ul. Myśliborskiej 53, z których może skorzystać każdy potrzebujący w godzinach od 18:00 do 8:00. W placówkach wydawane są również posiłki – ciepła kolacja i śniadanie.

Przy każdej z tych noclegowni działa także ogrzewalnia. Dodatkowo na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi ogrzewalnię przy ul. Grochowskiej 111/113, która jest czynna przez siedem dni w tygodniu. Działa tam także jadłodajnia i łaźnia.

Mobilny punkt poradnictwa

Po Warszawie jeździ także specjalny autobus miejski (MPP). Autobus zapewnia transport pomiędzy warszawskimi punktami pomocowymi (ogrzewalnie, jadłodajnie, łaźnie, punkty medyczne, punkty poradnictwa). W zespole MPP pracują streetworkerzy, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Współpracują ze Strażą Miejską m.in. przy rozwożeniu ciepłych posiłków osobom przebywającym w tzw. miejscach niemieszkalnych.

Dodatkowo na zlecenie miasta Punkt Pomocy Medycznej prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej 172. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Z kolei Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” przy ul. Grochowskiej 259A prowadzi pralnię. Z usług nieodpłatnie mogą korzystać zarówno placówki, jak bezdomne osoby z odpowiednim skierowaniem.

Od ponad roku funkcję miejskiego koordynatora umieszczania osób w kryzysie bezdomności w placówkach pełni Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.


Źródło: um.warszawa.pl

Czytaj także