REKLAMA

W Pradze-Północ powstała nowa przestrzeń publiczna dla mieszkańców.

W Pradze-Północ powstała nowa przestrzeń publiczna dla mieszkańców.

Zrekonstruowana kamienica na Pradze Północ zamieni się w ośrodek młodzieżowy prowadzony przez organizacje pozarządowe, w którym dzieci i młodzież będą mogły budować relacje i uczyć się nowych rzeczy.

Już niedługo w ręce mieszkańców Pragi-Północ oddamy wspaniałe miejsce, które będzie służyć zarówno najmłodszym, jak i starszym warszawiakom – Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”. Będzie to miejsce spotkań dla wielu pokoleń, przestrzeń edukacyjna i rekreacyjna, ale też otwarta na działania organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że spotkamy się tam już we wrześniu – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Wkrótce Synergy ma nowy program, który jest przeznaczony dla całej społeczności. Jest dostępny dla dzieci i młodzieży i przyniesie dobre możliwości dla wszystkich, w tym zacieśnienie więzi sąsiedzkich. W przeprowadzonym w czerwcu 2021 badaniu „Praska Mapa Marzeń”, mieszkańcy podkreślali  potrzebę zwiększenia integracji sąsiedzkiej i stworzenia centrum aktywności dla praskiej młodzieży.

Funkcjonalności nowego obiektu

„Synergia” będzie miejscem otwartym, pozbawionym barier architektonicznych i służącym przede wszystkim mieszkańcom Starej Pragi. Do ich dyspozycji będzie prawie 2,5 tys. m kw., w tym przestrzeń do spotkań, lokalnych inicjatyw czy działań na rzecz najbliższego otoczenia.

W nowym obiekcie będzie można skorzystać nieodpłatnie z sali konferencyjnej i sprzętu komputerowego. Młodzież i dorośli, poszukujący pracy lub zagrożeni wykluczeniem, będą mieli możliwość skorzystania z porad prawnych, psychologicznych i zawodowych.

Pięć poziomów do dyspozycji mieszkańców

Na parterze zaplanowano dwa lokale komercyjne, każdy z zapleczem socjalnym i sanitariatami oraz dwa lokale rzemieślnicze – dostępność lokalnych usług została wskazana przez mieszkańców podczas warsztatów dotyczących miejskiego programu rewitalizacji. O najem lokali na preferencyjnych warunkach będą mogli ubiegać się w konkursie lokalni rzemieślnicy.

Na najniższej kondygnacji będą się także mieściły klubokawiarnia oraz warsztat napraw, czyli miejsce wyposażone w różnego rodzaju elektronarzędzia i narzędzia ręczne, pozwalające na naprawę rowerów, pracę w drewnie, działania twórcze w metalu, drobne naprawy itp. Warsztat będzie dostępny dla wszystkich.

Na pierwszym piętrze powstanie Miejsce Aktywności Lokalnej. Będą tam realizowane działania zaproponowane przez mieszkańców na rzecz ich integracji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej. Mieszkańcy będą jednocześnie uczestnikami i inicjatorami zajęć, odbiorcami i organizatorami działań. Operator miejsca zostanie wyłoniony w otwartym konkursie ofert. W ramach MALu będzie też funkcjonować miejsce spotkań dla rodzin z dziećmi, punkt wsparcia cyfrowego i punkty poradnictwa.

Na tym samym poziomie będzie też jadłodajnia lub stołówka (120 m2), którą poprowadzi podmiot społeczny angażujący do pracy osoby potrzebujące pomocy. W tym miejscu będzie można kupić w przystępnych cenach ciepłe i pełnowartościowe posiłki. Oprócz tego też na pierwszym piętrze będzie działać Punkt Dziennego Opiekuna dla dzieci do lat trzech.

Na drugim piętrze, na powierzchni ponad 350 m2, będzie funkcjonować placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a na trzecim zaplanowano ogólnodostępną salę konferencyjną wyposażoną w podest, ekran, rzutnik i nagłośnienie. Na tym samym piętrze będą też mniejsze pokoje spotkań i sala sportowa z szatniami i zapleczem sanitarnym, która będzie miejscem specjalnie przygotowanym do prowadzenia zajęć z zakresu wschodnich sztuk walki, tai chi dla seniorów, nauki tańca, baletu dla dzieci oraz ćwiczeń gimnastycznych dla wszystkich.

Czwarte piętro będzie przestrzenią edukacyjną z nowym FabLabem naukowym. Swoje miejsce będą mieli tam także harcerze – do ich dyspozycji będzie harcówka o powierzchni 65 m kw.

Z przestrzeni na piątym piętrze będą mogły korzystać organizacje pozarządowe. W pomieszczeniach biurowych i części wspólnej będą mogły wspólnie opracowywać koncepcje działania, m.in. w ramach miejskich Lokalnych Systemów Wsparcia oraz organizować spotkania i warsztaty streetworkerów.

W budynku będą zastosowane rozwiązania zgodne ze standardami dostępności w m.st. Warszawie i Warszawskim Standardem Zielonego budynku wpisującym się w Program „Zielonej Energii”.

Inwestycja jest realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na podstawie umowy z wykonawcą ZAB-BUD i pod nadzorem Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Od września 2018 roku wszystkie prace prowadzone były pod ścisłą kontrolą Stołecznego Konserwatora Zabytków.


Źródło: um.warszawa.pl

Czytaj także