REKLAMA

Technika magazynowa: jaki może mieć wpływ na funkcjonowanie zaplecza Twojego przedsiębiorstwa?

Technika magazynowa: jaki może mieć wpływ na funkcjonowanie zaplecza Twojego przedsiębiorstwa?

Magazyn to krwioobieg przedsiębiorstwa m.in. produkcyjnego, działającego w branży e-commerce, sprzedaży detalicznej czy hurtowej. Umiejętne zarządzanie przestrzenią magazynową pozwala maksymalnie wykorzystać dostępne miejsce, zapewnić pracownikom wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zminimalizować ryzyko uszkodzenia towarów. Tym wszystkim zajmuje się technika magazynowa, którą można rozumieć, jako proces tworzenia komfortowych, bezpiecznych i efektywnych warunków pracy na firmowym zapleczu. Po szczegóły zapraszamy do naszego artykułu.

Czym jest technika magazynowa?

Technika magazynowa to – pisząc w dużym uproszczeniu i uogólnieniu – zbiór zadań mających na celu usprawnienie funkcjonowania magazynu, z akcentem na obniżenie kosztów procesów logistycznych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi, maszyn oraz składowanych towarów.

Głównym postulatem techniki magazynowej jest niezakłócony przepływ towarów, co ma szczególne znaczenie w przypadku magazynów wysyłkowych, pośredniczących w obrocie towarami oraz należących do firm produkcyjnych, w których następuje bardzo duża rotacja towarów.

Istnieje szereg wymogów, jakie należy spełnić, aby zaplanować magazyn zgodnie z zasadami techniki magazynowej. Mowa tutaj przede wszystkim o dobrym zorganizowaniu dostępnej przestrzeni, doborze odpowiednich regałów magazynowych i innych konstrukcji do składowania towarów, wdrożeniu technologii przyspieszających czy wręcz automatyzujących transport wewnętrzny oraz – to najważniejsza kwestia – wyeliminowaniu czynników ryzyka na stanowiskach magazynierów i operatorów maszyn.

Wyposażenie i infrastruktura magazynu

Przedmiotem zainteresowania techniki magazynowej jest wdrożenie takich rozwiązań technicznych i technologicznych, które zapewnią odpowiedni komfort pracy, podniosą poziom bezpieczeństwa, a przy tym przyspieszą przepływ towarów. Obecnie trendem jest sięganie po rozwiązania z dziedziny automatyki.

Planując przestrzeń magazynu zgodnie z zasadami techniki magazynowej należy zwrócić szczególną uwagę na szeroko pojętą infrastrukturę, jak niezbędne instalacje, prawidłowe oświetlenie na hali magazynowej i poszczególnych stanowiskach, zaplecze socjalne, źródła ciepła oraz dobór optymalnych maszyn i urządzeń do transportu wewnętrznego (np. wózki widłowe, ładowarki elektryczne, kompletne linie transportowe, sztaplarki etc.).  

Dlaczego warto zaprojektować magazyn pod kątem zasad techniki magazynowej?

Najważniejsze korzyści wynikające z kierowania się zasadami techniki magazynowej, to:

  • Realne zwiększenie bezpieczeństwa na terenie magazynu;
  • Obniżenie kosztów funkcjonowania magazynu;
  • Uniknięcie niepotrzebnych zakupów;
  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynu;
  • Ścisłe dopasowanie wyposażenia i sposobu organizacji magazynu do potrzeb przedsiębiorstwa;

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem w kierunku zaplanowania efektywnej, bezpiecznej i maksymalnie wykorzystanej przestrzeni magazynowej jest wykonanie jej projektu. Wielu przedsiębiorców z tego rezygnuje, dobierając poszczególne rozwiązania wedle własnego przeczucia.

Tymczasem zaprojektowanie magazynu jest najlepszym sposobem na to, aby nie marnować cennej przestrzeni i tym samym nie musieć za kilka lat inwestować w rozbudowę czy tym bardziej przenosić się do nowego miejsca. Projekt uwzględni m.in. zastosowanie odpowiednich instalacji, prawidłowy dobór i rozmieszczenie regałów magazynowych czy konieczność zakupu niezbędnych maszyn i urządzeń.

Zaprojektowanie magazynu można zlecić spółce LTM, która jest czołowym dostawcą rozwiązań z zakresu techniki magazynowej, w tym regałów magazynowych renomowanych producentów. 

Więcej o tym, czym jest technika magazynowa i jakie korzyści wynikają z zastosowania się do jej zasad na etapie planowania przestrzeni firmowego zaplecza, przeczytasz w artykule na stronie internetowej ltm-regaly.pl.

Czytaj także