REKLAMA

Miejskie stypendia dla doktorantów

Miejskie stypendia dla doktorantów

Cyfrowa transformacja, zanieczyszczenie światłem, parkingi Park & Ride, analiza języka włączającego – to tylko niektóre z obszarów, które można badać w ramach miejskiego programu stypendialnego. Doktoranci i doktorantki mogą już się zgłaszać w ogłoszonym właśnie naborze do V edycji tego programu.

To już piąta edycja miejskiego programu skierowanego do osób piszących prace doktorskie. Jego ideą jest promowanie Warszawy jako miejsca ciekawych badań i rozwijania współpracy z młodymi naukowcami.

W poprzednich czterech edycjach do programu wpłynęło prawie 150 wniosków, a miasto przyznało 20 stypendiów, każde o wartości do 30 tys. zł. W tym roku Ratusz planuje przyznać ich 11, każde do 30 tys. zł.

Urząd miasta zaprasza do składania wniosków doktorantów i doktorantki z całej Polski. Termin – do 10 lipca.

Tegoroczne obszary badawcze

Tematy zostały zgłoszone przez poszczególne wydziały w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wydział Smart City (Biuro Informatyki):

 • Otwarte dane Warszawy i wartość rynku jaki tworzą.
 • Cyfrowy leadership w podmiotach publicznych – czy istnieje, jak funkcjonuje?
 • Korzystanie z aplikacji miejskich – perspektywa użytkownika.
 • Standard ESG w instytucji publicznej.

Wydziału Rozwoju Transportu Publicznego (Biuro Infrastruktury):

 • Analiza wykorzystania parkingów P+R.

Wydziału Rozwoju Kultury (Biuro Kultury):

 • Uczestnictwo „nowych warszawianek i warszawiaków” (osób z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa) w kulturze – potrzeby, mapowanie, dostępność.
 • Społeczne instytucje kultury.
 • Instytucje kultury w zmianie.
 • Język włączający we współczesnej Polsce.

Wydziału Polityki Przestrzennej (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego):

 • Zapotrzebowanie na mieszkania w Warszawie w kontekście struktury gospodarstw domowych.
 • Suburbanizacja a zanieczyszczenie światłem na terenach cennych przyrodniczo.
 • Rolnictwo miejskie – rola planowania przestrzennego w budowaniu suwerenności żywieniowej i wspieraniu oddolnych inicjatyw.
 • Kolizje zwierząt z samochodami na terenie miasta.

Wydział Wsparcia Innowacji (Biuro Rozwoju Gospodarczego):

 • Ekonomia behawioralna – teoria i praktyka w tworzeniu polityk i interwencji publicznych.
 • System żywnościowy Warszawy – opis i diagnoza systemu żywnościowego Warszawy, ujęcie systemowe, obszary problemowe, potencjał do innowacji, dane, w tym metody i narzędzia zbierania danych o systemie żywnościowym, angażowanie mieszkanek i mieszkańców do zbierania danych (wykorzystanie nauki obywatelskiej).
 • Poprzednie edycje przyniosły różnorodne miejskie prace doktorskie m.in.:
 • Potencjał Warszawy w kształtowaniu lokalnych modeli gospodarki cyrkularnej.
 • Ulice jako miejskie przestrzenie publiczne – optymalizacja przestrzeni.
 • Droga do współdziałania. Ewaluacja współpracy pozafinansowej m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych.
 • Warszawski pracownik młodzieżowy: opracowanie profilu kompetencyjnego i proponowanych działań wspierających.
 • Jak się zgłosić?
 • Ratusz zaprasza na spotkania konsultacyjne z pracownikami merytorycznymi. Lista obszarów badawczych z opisami i terminami spotkań znajduje się na stronie Programu Stypendialnego dla Doktorantek i Doktorantów
 • Zgłoszenia przyjmowane są na stronie Programu Stypendialnego dla Doktorantek i Doktorantów. Wnioski można składać do 10 lipca 2023 r.

źródło: um.warszawa.pl

Czytaj także