REKLAMA

Decyzja odnośnie głównego wykonawcy TR Warszawa zbliża się.

Decyzja odnośnie głównego wykonawcy TR Warszawa zbliża się.

Trwa przetarg na budowę nowej siedziby dla teatru TR Warszawa. Do postępowania zgłosiły się cztery firmy, które zostaną wybrane spośród generalnego wykonawcy.

Dzisiaj (17 lutego) TR Warszawa zaprosił do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził rozmowy w trybie tzw. „dialogu konkurencyjnego”. Są to: konsorcjum w składzie Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Budimex S.A. oraz Warbud S.A. Termin składania ofert upłynie 3 kwietnia.

Teatr rozpoczął procedurę wyboru generalnego wykonawcy w kwietniu ubiegłego roku. Zaprojektowany przez architektów z Thomas Phifer and Partners, z polskiej pracowni APA Wojciechowski sp. z o. o. oraz Buro Happold sp. z o. o. budynek teatru jest nowoczesny i wyposażony w wiele unikatowych rozwiązań technicznych. „Ponieważ wymagały one konsultacji z potencjalnymi wykonawcami, zdecydowano się na zastosowanie takiego trybu udzielania zamówień publicznych.”

Firma, która ostatecznie wybuduje teatr w Warszawie, zostanie wybrana w drodze przetargu. W przetargu podano, że całkowity koszt budowy ma wynieść ponad 70 mln dolarów. Są one finansowane z większego budżetu naszego kraju.

Teatr w Nowym Centrum Warszawy

Lokale dla TR Warsanawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad to jedne z najważniejszych inwestycji kulturalnych w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Dzięki modernizacji stolicy możemy uczynić ją miejscem bardziej zielonym, ale dostępnym i przyjaznym dla każdego.

Źródło: um.warszawa.pl

Czytaj także